Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 193
48. évfolyam
2005. július 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1183/2005/EK rendelete 2005. július 18. a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

1

 

*

A Tanács 1184/2005/EK rendelete 2005. július 18. a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

9

  

A Bizottság 1185/2005/EK rendelete (2005. július 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

17

  

A Bizottság 1186/2005/EK rendelete (2005. július 22.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

19

 

*

A Bizottság 1187/2005/EK rendelete (2005. július 22.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 1188/2005/EK rendelete (2005. július 22.) a bizonyos borok esetében Franciaországban az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében megállapított krízislepárlás megnyitásáról szóló 761/2005/EK rendelet módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1189/2005/EK rendelete (2005. július 20.) a Franciaország lobogója alatt a VII. b, c ICES övezetben közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

25

 

*

A Bizottság 1190/2005/EK rendelete (2005. július 20.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 48. alkalommal történő módosításáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/570/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 24.) a Régiók Bizottsága két teljes jogú német tagjának és két német póttagjának kinevezéséről

29

  

2005/571/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló 2001/264/EK határozat módosításáról

31

  

Bizottság

  

2005/572/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 19.) a Kínából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 97/368/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2000/86/EK határozatnak az illetékes hatóság és az egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 2751. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2005/573/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 22.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2764. számú dokumentummal történt) (1)

41

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/574/KKBP együttes fellépése (2005. július 18.) a NAÜ tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenőrzés területén, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő támogatásáról

44

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal