Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 190
48. évfolyam
2005. július 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1182/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a Svájcból származó élő szarvasmarhafélék behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitása céljából autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/563/EK

 
 

*

Az EU-Tunézia Társulási Tanács 1/2005 határozata (2005. július 14.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásban megállapított, a származó termék fogalmának meghatározására és a közigazgatási együttműködés módszereire vonatkozó rendelkezésektől való eltérésről

3

  

Bizottság

  

2005/564/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. december 10.) a Wagnisbeteiligungsgesellschaft és a Landesförderinstitut kölcsöne formájában Németország részéről a Neue Harzer Werke GmbH számára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2003) 4496. számú dokumentummal történt) (1)

6

  

2005/565/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 9.) a 2002. és 2003. években földgázra és villamos energiára nyújtott energiaadó-visszatérítésre vonatkozóan Ausztria által alkalmazott támogatási programról (az értesítés a C(2004) 325. számú dokumentummal történt) (1)

13

  

2005/566/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 9.) az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (C.37.533 számú kolin-klorid - ügy) (az értesítés a C(2004) 4717. számú dokumentummal történt) (1)

22

  

2005/567/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 8.) az Uruguayi Keleti Köztársaság által meghozott, a skót whisky kereskedelmét érintő intézkedésekből és azt szintén érintő gyakorlatból álló kereskedelmet gátló akadályok tekintetében megindított felülvizsgálati eljárás felfüggesztéséről

27

  

2005/568/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 11.) a Magyar Köztársaságnak a földgázellátás tekintetében kedvezményes HÉA-kulcs alkalmazása iránti kérelméről (az értesítés a C(2005) 2514. számú dokumentummal történt)

28

  

2005/569/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 18.) a 2004. augusztus 1-jétől, szeptember 1-jétől, október 1-jétől, november 1-jétől, december 1-jétől és 2005. január 1-jétől az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenöt hónapos időszakra a tíz új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének díjazására alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról (a tíz új tagállam csatlakozási szerződése 33. cikkének (4) bekezdése)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal