Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 187
48. évfolyam
2005. július 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1152/2005/EK rendelete (2005. július 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1153/2005/EK rendelete (2005. július 18.) bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

3

 

*

A Bizottság 1154/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt egyes termékek kódjának és megnevezésének kiigazításáról

11

 

*

A Bizottság 1155/2005/EK rendelete (2005. július 18.) az egyrészről az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság, másrészről a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia között megkötött többéves finanszírozási megállapodások és éves finanszírozási megállapodások alkalmazásának érvényben tartásáról és a többéves finanszírozási megállapodásoktól és az 1266/1999/EK tanácsi rendelettől és a 2222/2000/EK rendelettől való bizonyos eltérések engedélyezéséről szóló 1419/2004/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

14

 

*

A Bizottság 1156/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a Spanyolország lobogója alatt a VIII., IX., X., XII. és XIV. övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a gránátoshalra vonatkozó halászati tilalmáról

16

  

A Bizottság 1157/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/512/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

20

  

Bizottság

  

2005/513/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2005) 2467. számú dokumentummal történt) (1)

22

  

2005/514/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 13.) az Elefántcsontpartról származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 96/609/EK határozatnak az illetékes hatóság és az egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 2584. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2005/515/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 14.) a TRACES rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló 2004/292/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2663. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a közönséges búzáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról szóló 1129/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 184., 2005.7.15., 41. o.)

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal