Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 185
48. évfolyam
2005. július 16.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1137/2005/EK rendelete (2005. július 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1138/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a 2005/2006. gazdasági évre a fehércukor exportját érintő lefölözések és/vagy visszatérítések meghatározására vonatkozó folyamatos pályázati felhívásról

3

 

*

A Bizottság 1139/2005/EK rendelete (2005. július 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

8

  

A Bizottság 1140/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében

10

  

A Bizottság 1141/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében

12

  

A Bizottság 1142/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 339. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

14

  

A Bizottság 1143/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 23. egyenkénti pályázati felhívásra

15

  

A Bizottság 1144/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 22. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1145/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

17

  

A Bizottság 1146/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 86. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

18

 

*

A Bizottság 1147/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a homoki angolna egyes halászfelszerelésekkel folytatott halászatának az Északi-tengeren és a Skagerrakban történő betiltásáról

19

 

*

A Bizottság 1148/2005/EK rendelete (2005. július 15.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a penethamat tekintetében történő módosításáról (1)

20

  

A Bizottság 1149/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2005. szeptember 1. és november 30. közötti időszakra történő kibocsátásáról

22

  

A Bizottság 1150/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a gabonaágazatban 2005. július 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

24

 

*

A Tanács 1151/2005/EK rendelete (2005. július 15.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/507/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Régiók Bizottsága egy brit póttagjának kinevezéséről

30

  

2005/508/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Régiók Bizottsága egy brit teljes jogú tagjának kinevezéséről

31

  

2005/509/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

32

  

Bizottság

  

2005/510/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 14.) az Európai Atomenergia-közösségnek a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményhez való csatlakozásáról (az értesítés a C(2005) 1729. számú dokumentummal történt)

33

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2005/511/JHA

 
 

*

A Tanács 2005/511/IB határozata (2005. július 12.) az euró pénzhamisítás elleni, az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelölése általi védelméről

35

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről szóló, 2005. július 13-i 1098/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 183., 2005.7.14.)

37

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal