Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 184
48. évfolyam
2005. július 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1111/2005/EK rendelete (2005. június 24.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1112/2005/EK rendelete (2005. június 24.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2062/94/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 1113/2005/EK rendelete (2005. július 12.) a többek között Algériából származó karbamid- és ammónium-nitrát importjára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1995/2000/EK tanácsi rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről

10

  

A Bizottság 1114/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

13

  

A Bizottság 1115/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az 1035/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

15

  

A Bizottság 1116/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

16

  

A Bizottság 1117/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

24

  

A Bizottság 1118/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

26

 

*

A Bizottság 1119/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garanciarészlege számára a 2005-ös számviteli évre történő meghatározásáról szóló 1751/2004/EK rendelet módosításáról

27

  

A Bizottság 1120/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

28

  

A Bizottság 1121/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 1122/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

31

  

A Bizottság 1123/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a cukorágazatban 2005. július 15-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

33

  

A Bizottság 1124/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

35

  

A Bizottság 1125/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 32. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

37

  

A Bizottság 1126/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az 573/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

38

  

A Bizottság 1127/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az 573/2003/EK rendelet által meghatározott, a búzáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

39

  

A Bizottság 1128/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

40

  

A Bizottság 1129/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a könzönséges búzáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

41

  

A Bizottság 1130/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a 1034/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

42

  

A Bizottság 1131/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

43

  

A Bizottság 1132/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

47

  

A Bizottság 1133/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

50

  

A Bizottság 1134/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

52

  

A Bizottság 1135/2005/EK rendelete (2005. július 14.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

53

  

A Bizottság 1136/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a kukoricára a 868/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

54

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/502/EK

 
 

*

Az EU-Románia Társulási Tanács 2/2005 határozata (2005. június 20.) a Társulási Tanács eljárási szabályzatát elfogadó 1/95. határozatnak egy, a Régiók Bizottsága és a Régiók Bizottságával folytatott együttműködésért felelős Román Összekötő Bizottság közötti Paritásos Konzultatív Bizottság felállítása által történő módosításáról

55

  

Bizottság

  

2005/503/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 29.) az EK-Szerződés 81. cikke értelmében megindított eljárásról (COMP/C.37.750/B2 ügy - Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) (az értesítés a C(2004) 3597. számú dokumentummal történt)

57

  

2005/504/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. május 27.) az euro-érmék hitelesítéséről és a pénzforgalom számára alkalmatlan euro-érmék kezeléséről (az értesítés a C(2005) 1540. számú dokumentummal történt)

60

  

2005/505/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 13.) a Szenegálból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 96/355/EK határozatnak az illetékes hatóság és az egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 2651. számú dokumentummal történt) (1)

64

  

2005/506/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 14.) egy albán létesítménynek a tagállamok által állati bél behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe való felvétele tekintetében a 99/120/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2657. számú dokumentummal történt) (1)

68

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal