Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 183
48. évfolyam
2005. július 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1095/2005/EK rendelete (2005. július 12.) a Vietnamból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1524/2000/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1096/2005/EK rendelete (2005. július 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

37

 

*

A Bizottság 1097/2005/EK rendelete (2005. július 12.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

39

  

A Bizottság 1098/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

45

 

*

A Bizottság 1099/2005/EK rendelete (2005. július 13.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (1)

47

 

*

A Bizottság 1100/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról a feldolgozatlan aszalt füge esetében, valamint az aszalt fügére vonatkozó termelési támogatás meghatározásáról, a 2005/2006 értékesítési kampányra vonatkozóan

63

 

*

A Bizottság 1101/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a feldolgozásra szánt körte támogatásának meghatározásáról a 2005/2006-i kereskedelmi kampányra vonatkozóan

64

 

*

A Bizottság 1102/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításainak figyelembevétele érdekében

65

  

A Bizottság 1103/2005/EK rendelete (2005. július 13.) az Egyiptomból származó rizsnek a 955/2005/EK rendeletben előírt 2005. évi kontingens keretében történő behozatalára irányuló engedélykérelmekről

67

  

A Bizottság 1104/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens III. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

68

  

A Bizottság 1105/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a 2005. július 14-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

69

  

A Bizottság 1106/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a 2005. július 14-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

71

  

A Bizottság 1107/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

73

  

A Bizottság 1108/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

76

  

A Bizottság 1109/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

78

  

A Bizottság 1110/2005/EK rendelete (2005. július 13.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

79

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/496/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 12.) a Madagaszkárról származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 97/757/EK határozatnak az illetékes hatóság és az egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 2513. számú dokumentummal történt) (1)

84

  

2005/497/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 12.) a Bolgár Köztársaságból származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 2002/472/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2454. számú dokumentummal történt) (1)

88

  

2005/498/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 12.) az Algériából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különös feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2005) 2533. számú dokumentummal történt) (1)

92

  

2005/499/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 12.) a Bahama-szigetekről származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különös feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2005) 2518. számú dokumentummal történt) (1)

99

  

2005/500/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 12.) a Grenadából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különös feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2005) 2545. számú dokumentummal történt) (1)

104

  

2005/501/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 12.) az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 97/296/EK határozatnak Algéria, a Bahama-szigetek és Grenada vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 2551. számú dokumentummal történt) (1)

109

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal