Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 182
48. évfolyam
2005. július 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1090/2005/EK rendelete (2005. július 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1091/2005/EK rendelete (2005. július 12.) a 2160/2003/EK tanácsi rendeletnek a szalmonellafertőzés elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1092/2005/EK rendelete (2005. július 12.) a banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség ellentételezését szolgáló kompenzációs támogatási rendszer előlegeinek 2005-re történő felfüggesztéséről

5

  

A Bizottság 1093/2005/EK rendelete (2005. július 12.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

7

  

A Bizottság 1094/2005/EK rendelete (2005. július 12.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/492/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről

11

  

Megállapodás tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság között

12

  

Bizottság

  

2005/493/EK

 
 

*

Bizottsági határozat (2003. október 1.) a Chisso Corporation, a Daicel Chemical Industries Ltd, a Hoechst AG, a The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd és az Ueno Fine Chemicals Industry Ltd ellen (Eset száma: C.37.370 - Szorbátok) (az értesítés a C(2003) 3426. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2005/494/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 8.) a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2110. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/495/KKBP határozata (2005. június 13.) Ukrajnának az Európai Unió válságkezelési műveleteiben történő részvételének kereteit megállapító, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás megkötéséről

28

  

Megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között, Ukrajnának az Európai Unió válságkezelési műveleteiben történő részvételének kereteinek megállapításáról

29

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 191. számú határozat 5. cikkével összhangban az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakról szóló, 2004. március 23-i 197. számú határozathoz (HL L 343., 2004.11.19.)

35

 

*

Helyesbítés az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 562/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. július 6-i 1067/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 174., 2005.7.7.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal