Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 181
48. évfolyam
2005. július 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2005/485/EK:
A Bizottság határozata (2005. június 22.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1835. számú dokumentummal történt) (1)

1

 

*

2005/486/EK:
A Bizottság határozata (2005. június 23.) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok összegyűjtésével és kezelésével kapcsolatban bizonyos tagállamokban 2005-ben felmerült kiadások támogathatóságáról (az értesítés a C(2005) 1858. számú dokumentummal történt)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal