Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 180
48. évfolyam
2005. július 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1089/2005/EK rendelete (2005. július 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról szóló, 2005. június 28-i 991/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 168., 2005.6.30.)

3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal