Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 177
48. évfolyam
2005. július 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1077/2005/EK rendelete (2005. július 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1078/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack) az A1 és a B rendszer keretében az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 951/2005/EK rendelet helyesbítéséről

3

  

A Bizottság 1079/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005. júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1080/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

7

  

A Bizottság 1081/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

10

  

A Bizottság 1082/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

13

  

A Bizottság 1083/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

16

 

*

A Bizottság 1084/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1085/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

27

  

A Bizottság 1086/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

31

 

*

A Bizottság 1087/2005/EK rendelete (2005. július 8.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

32

  

A Bizottság 1088/2005/EK rendelete (2005. július 8.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 2005/46/EK irányelve (2005. július 8.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz maximális szermaradványértéke tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) (1)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal