Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 175
48. évfolyam
2005. július 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1072/2005/EK rendelete (2005. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1073/2005/EK rendelete (2005. július 7.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet IFRIC 2 tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1074/2005/EK rendelete (2005. július 7.) a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1227/2000/EK rendelet módosításáról

12

  

A Bizottság 1075/2005/EK rendelete (2005. július 7.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

14

  

A Bizottság 1076/2005/EK rendelete (2005. július 7.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/488/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 6.) a tagállamok statisztikai rendszereinek az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról szóló 501/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történő összehangolása céljából eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1861. számú dokumentummal történt)

16

  

2005/489/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 6.) az 1222/2004/EK tanácsi rendelet értelmében bizonyos tagállamok részére a negyedéves államadósság adatainak első továbbítása tekintetében eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1874. számú dokumentummal történt)

20

  

2005/490/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 7.) a Tajvanról és Vietnamból származó egyes csőillesztések, illetve csőszerelvények behozatalára alkalmazandó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal