Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 174
48. évfolyam
2005. július 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1055/2005/EK rendelete (2005. június 27.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1056/2005/EK rendelete (2005. június 27.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 1057/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1058/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

12

 

*

A Bizottság 1059/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

15

 

*

A Bizottság 1060/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a szlovák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

18

 

*

A Bizottság 1061/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

24

 

*

A Bizottság 1062/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

30

 

*

A Bizottság 1063/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

36

 

*

A Bizottság 1064/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a litván intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

42

 

*

A Bizottság 1065/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

48

 

*

A Bizottság 1066/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

54

 

*

A Bizottság 1067/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 562/2000/EK rendelet módosításáról

60

 

*

A Bizottság 1068/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról

65

  

A Bizottság 1069/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

69

  

A Bizottság 1070/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

71

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/487/EK

 
 

*

A Î’izottság határozata (2005. július 4.) a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 1960. számú dokumentummal történt) (1)

72

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal