Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 173
48. évfolyam
2005. július 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1049/2005/EK rendelete (2005. július 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1050/2005/EK rendelete (2005. július 5.) a spárgára vonatkozó forgalmazási előírás megállapításáról szóló 2377/1999/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1051/2005/EK rendelete (2005. július 5.) a feldolgozatlan mazsolaszőlő és a feldolgozatlan aszalt füge tárolási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1622/1999/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 1052/2005/EK rendelete (2005. július 5.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

7

  

A Bizottság 1053/2005/EK rendelete (2005. július 5.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1081/1999/EK rendelet alapján, egyes alpesi és hegyi fajtájú bikák, tehenek és üszők vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

9

  

A Bizottság 1054/2005/EK rendelete (2005. július 5.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1013/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/482/EK

 
 

*

Az EU-Románia Társulási Tanács 1/2005 határozata (2005. május 25.) Romániának az általános termékbiztonságról szóló, a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a fogyasztási cikkek használatából eredő veszélyekkel kapcsolatos Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben (RAPEX) történő részvételéről

12

  

2005/483/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/6/2005 határozata (2005. június 14.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletében az EU-erők főparancsnokának kinevezéséről

14

  

Bizottság

  

2005/484/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 4.) az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerinti, a hűtőházrendszerekre és a hűtőházak külső térelhatároló rendszereire vonatkozó igazolási eljárásáról (az értesítés a C(2005) 1961. számú dokumentummal történt) (1)

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal