Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 172
48. évfolyam
2005. július 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1039/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról

1

  

A Bizottság 1040/2005/EK rendelete (2005. július 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 1041/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 1042/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK rendelet módosításáról (1)

22

 

*

A Bizottság 1043/2005/EK rendelete (2005. június 30.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról

24

 

*

A Bizottság 1044/2005/EK rendelete (2005. július 4.) a 2808/98/EK rendeletnek az 1782/2003/EK rendelet alapján nyújtott támogatásoknál figyelembe vett árfolyammal kapcsolatos operatív intézkedések tekintetében történő módosításáról és az 1973/2004/EK rendelet módosításáról

76

 

*

A Bizottság 1045/2005/EK rendelete (2005. július 4.) a PHARE-program keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési program végrehajtásáról szóló 2760/98/EK rendelet módosításáról

78

 

*

A Bizottság 1046/2005/EK rendelete (2005. július 4.) a Bolgár Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek formájában megjelenő engedmények tekintetében a 2003/286/EK tanácsi határozat alkalmazásának részletes szabályairól, valamint a 2809/2000/EK rendelet módosításáról szóló 958/2003/EK rendelet módosításáról

79

  

A Bizottság 1047/2005/EK rendelete (2005. július 4.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

81

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/481/KKBP határozata (2005. június 13.) az Európai Unió és Ukrajna közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

83

  

Megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

84

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal