Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 171
48. évfolyam
2005. július 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1027/2005/EK rendelete (2005. július 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1028/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 166. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 1029/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 85. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

5

  

A Bizottság 1030/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 338. egyedi pályázati eljárásról

6

  

A Bizottság 1031/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 21. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1032/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 166. egyedi pályázati eljárás tekintetében

8

  

A Bizottság 1033/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 22. egyenkénti pályázati felhívásra

10

 

*

A Bizottság 1034/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingens 2005. július 1-jei megnyitásáról és kezelési módjáról

11

 

*

A Bizottság 1035/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingens 2005. július 1-jei megnyitásáról és kezeléséről

15

 

*

A Bizottság 1036/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

19

  

A Bizottság 1037/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a VIII. ICES statisztikai alterület szardellaállományának védelmére és helyreállítására irányuló szükséghelyzeti intézkedések meghozataláról

24

  

A Bizottság 1038/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/478/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 24.) a Régiók Bizottsága egy teljes jogú tagjának kinevezéséről

26

  

2005/479/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 24.) a Régiók Bizottsága egy póttagjának kinevezéséről

27

  

Bizottság

  

2005/480/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. április 30.) a COMP/D2/32448 és 32450 sz. Compagnie Maritime Belge SA ügyekről (Az Európai Közösségek Bírósága által 2000. március 16-án hozott ítélet nyomon követése) (az értesítés a C(2004) 1779. számú dokumentummal történt)

28
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal