Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 168
48. évfolyam
2005. június 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 989/2005/EK rendelete (2005. június 27.) az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 990/2005/EK rendelete (2005. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 991/2005/EK rendelete (2005. június 28.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 992/2005/EK rendelete (2005. június 29.) hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2005. július 1-jétől2006. június 30-ig)

16

  

A Bizottság 993/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

23

  

A Bizottság 994/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 995/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

27

  

A Bizottság 996/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

29

 

*

A Bizottság 997/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a 2003/2004-es értékesítési kampány tényleges olívaolaj-termelésének, illetve a termelési támogatás egységalapú összegének meghatározásáról

31

  

A Bizottság 998/2005/EK rendelete (2005. június 29.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

33

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata (22/04/COL) (2004. február 25.) az új, közvetlen szállítási támogatási rendszer bejelentéséről (Norvégia)

36

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

 

*

Az EFTA-Államok Állandó Bizottságának határozata (szám: 5/2004/SC) (2004. szeptember 23.) az EGT pénzügyi mechanizmust illető költségmegosztási elv megállapításáról

48
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal