Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 165
48. évfolyam
2005. június 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 971/2005/EK rendelete (2005. június 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 972/2005/EK rendelete (2005. június 24.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a fagyasztott marhahúsoknak az 715/2005/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

3

  

A Bizottság 973/2005/EK rendelete (2005. június 24.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsokra vonatkozóan 2005 júniusában benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

4

  

A Bizottság 974/2005/EK rendelete (2005. június 24.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2005 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 975/2005/EK rendelete (2005. június 24.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2005. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2005 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

7

  

A Bizottság 976/2005/EK rendelete (2005. június 24.) a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/466/EK

 
 

*

Az EU-Marokkó Társulási Tanács 1/2004 határozata (2004. április 19.) a versenyszabályok végrehajtásához szükséges szabályok elfogadásáról

10

 

*

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló európai megállapodáshoz a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt kiegészítő jegyzőkönyv hatálybalépésére vonatkozó tájékoztató

14

  

Bizottság

  

2005/467/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 19.) a Belgium által a Sioen Fibres S.A. javára nyújtani tervezett állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 1622. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2005/468/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 30.) az energiaadó alóli, 2002. január 1-jétől2004. június 30-ig tartó mentességre vonatkozó, Svédország által megvalósított támogatásrendszerről (az értesítés a C(2004) 2210. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2005/469/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 24.) a 2004/614/EK határozatnak a dél-afrikai madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedések alkalmazásának időtartama tekintetében történő harmadik módosításáról (az értesítés a C(2005) 1863. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2005/470/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 24.) a közösségi hangfelvételekkel Thaiföldön történő szerzői jogi kalózkodással és annak a közösségi hangfelvétel-kereskedelemre gyakorolt hatásaival kapcsolatos vizsgálati eljárás megszüntetéséről

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a glifozát gyomirtó szerrel szembeni tűrőképességre géntechnológiával módosított olajrepce terméknek (Brassica napus L., GT73 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról szóló, 2005. június 22-i 2005/465/EK bizottsági határozathoz (HL L 164., 2005.6.24.)

34

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal