Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 164
48. évfolyam
2005. június 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 953/2005/EK rendelete (2005. június 21.) az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodáshoz csatolt, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszakra történő megkötéséről

1

  

A Bizottság 954/2005/EK rendelete (2005. június 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 955/2005/EK rendelete (2005. június 23.) Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról

5

 

*

A Bizottság 956/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségei kiszámításának módszeréről és az ehhez alkalmazandó kamatról szóló 411/88/EGK rendelet módosításáról

8

  

A Bizottság 957/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 846/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

11

  

A Bizottság 958/2005/EK rendelete (2005. június 23.) az 1327/2004/EK rendelet által meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, fehér cukorra vonatkozó 30. részleges pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

13

  

A Bizottság 959/2005/EK rendelete (2005. június 23.) az export-visszatérítések módosításáról a baromfihús-ágazatban

14

  

A Bizottság 960/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

16

  

A Bizottság 961/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 962/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

23

  

A Bizottság 963/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 803/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

24

  

A Bizottság 964/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

26

  

A Bizottság 965/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

28

  

A Bizottság 966/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

30

  

A Bizottság 967/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a kukoricára a 868/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

32

  

A Bizottság 968/2005/EK rendelete (2005. június 23.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

33

  

A Bizottság 969/2005/EK rendelete (2005. június 23.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

35

  

A Bizottság 970/2005/EK rendelete (2005. június 23.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

36

 

*

A Bizottság 2005/43/EK irányelve (2005. június 23.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK irányelv mellékleteinek módosításáról

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/460/EK

 
 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 4/2005 határozata (2005. április 13.) a kilencedik Európai Fejlesztési Alapnak a hosszú távú fejlesztésre szánt kerete felhasználásáról

46

  

2005/461/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

48

  

2005/462/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

49

  

Bizottság

  

2005/463/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 21.) a géntechnológiával módosított, hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények együttes jelenlétével kapcsolatos információcserével és az információk összehangolásával foglalkozó hálózati csoport létrehozásáról

50

  

2005/464/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 21.) a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról (az értesítés a C(2005) 1827. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2005/465/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 22.) a glifozát gyomirtó szerrel szembeni tűrőképességre géntechnológiával módosított olajrepce terméknek (Brassica napus L., GT73 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2005) 1838. számú dokumentummal történt) (1)

57

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal