Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 160
48. évfolyam
2005. június 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 945/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalra vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 658/2002/EK rendelet és a többek között Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalra vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 132/2001/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 946/2005/EK rendelete (2005. június 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

10

  

A Bizottság 947/2005/EK rendelete (2005. június 22.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

12

  

A Bizottság 948/2005/EK rendelete (2005. június 22.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

13

  

A Bizottság 949/2005/EK rendelete (2005. június 22.) a cirok harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat lezárásáról

16

  

A Bizottság 950/2005/EK rendelete (2005. június 22.) a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

17

  

A Bizottság 951/2005/EK rendelete (2005. június 22.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

19

  

A Bizottság 952/2005/EK rendelete (2005. június 22.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének - a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével - megállapításáról

22

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/453/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

24

  

2005/454/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

25

  

2005/455/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

26

  

2005/456/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

27

  

Bizottság

  

2005/457/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 4.) az izomaltulóznak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1001. számú dokumentummal történt)

28

  

2005/458/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 21.) az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése által megállapított eltérés Olaszország számára való biztosításáról (az értesítés a C(2005) 1826. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2005/459/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 22.) a pinoxaden hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban a részletes vizsgálatra leadott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2005) 1839. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal