Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 159
48. évfolyam
2005. június 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 941/2005/EK rendelete (2005. május 30.) a burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 942/2005/EK rendelete (2005. június 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 943/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

6

 

*

A Bizottság 944/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a 331/2005/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/452/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 6.) egy összefonódási tranzakciónak a közös piaccal összeegyeztethetővé minősítése és az EGT-megállapodás (A COMP/M.3431 - Sonoco/Ahlstrom ügy) (az értesítés a C(2004) 3678. számú dokumentummal történt)

13

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal