Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 158
48. évfolyam
2005. június 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 933/2005/EK rendelete (2005. június 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 934/2005/EK rendelete (2005. június 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

3

 

*

A Bizottság 935/2005/EK rendelete (2005. június 20.) a 2921/90/EGK rendeletnek a fölözött tejből származó kazein és kazeinátok előállítására nyújtott támogatás összege tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 936/2005/EK rendelete (2005. június 20.) Franciaország tengerentúli megyéinek a gabonafélék, a növényi olajok, a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, valamint egyes élő állatok szállítása területére vonatkozó előzetes ellátási mérlege tekintetében a 14/2004/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 937/2005/EK rendelete (2005. június 20.) a tisztítatlan gyapotra nyújtott, a 2004/2005. gazdasági évre vonatkozó támogatás összegének a 2004. július 1-től2005. március 31-ig tartó időszakra történő meghatározásáról

10

  

A Bizottság 938/2005/EK rendelete (2005. június 20.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

12

  

A Bizottság 939/2005/EK rendelete (2005. június 20.) az export-visszatérítések módosításáról a baromfihús-ágazatban

14

  

A Bizottság 940/2005/EK rendelete (2005. június 20.) a baromfihús-ágazatban benyújtott kiviteli engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

16

 

*

A Bizottság 2005/42/EK irányelve (2005. június 20.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelv II., IV. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/448/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 3.) a genetikailag módosított NK 603-as kukoricafajtából származó élelmiszereknek és élelmiszer-összetevőknek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 580. számú dokumentummal történt)

20

  

2005/449/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 20.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében Franciaország gépjárműadó alóli mentesség iránt benyújtott kérelméről (az értesítés a C(2005) 1818. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2005/450/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 20.) a 92/452/EGK határozatnak az új-zélandi és az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1812. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/451/IB határozata (2005. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal