Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 157
48. évfolyam
2005. június 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Dokumentumok a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolaban

 
 

*

A Bizottság véleménye 2005. február 25. a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozás iránti kérelméről

3

 

*

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Bolgár Köztársaság Európai Uniós tagságra irányuló kérelméről (AA1/2/2005 - C6-0085/2005 - 2005/0901(AVC)) (Hozzájárulási eljárás)

5

 

*

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Románia Európai Uniós tagságra irányuló kérelméről (AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC)) (Hozzájárulási eljárás)

7

 

*

Az Európai Unió Tanácsának határozata 2005. április 25. a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióba történő felvételéről

9

 

*

Közlemény a csatlakozási szerződés hatálybalépéséről

10

 

*

Szerződés a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról

11

 

*

Jegyzőkönyv a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól

29

  

I. melléklet:Azon egyezmények és jegyzőkönyvek listája, amelyekhez Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában csatlakozik (a jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint)

46

  

II. melléklet:Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusoknak a listája, amelyek az új tagállamokra a csatlakozástól kezdődően kötelezőek, és amelyeket az új tagállamokban a csatlakozástól kezdődően alkalmazni kell (a jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint)

49

  

III. melléklet:A jegyzőkönyv 16. cikkében hivatkozott lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása

56

  

IV. melléklet:A jegyzőkönyv 17. cikkében hivatkozott lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiegészítő kiigazítása

89

  

V. melléklet:A jegyzőkönyv 18. cikkében hivatkozott lista: egyéb állandó rendelkezések

93

  

Az V. melléklet függeléke

103

  

VI. melléklet:A jegyzőkönyv 20. cikkében hivatkozott lista: átmeneti intézkedések - Bulgária

104

  

A VI. melléklet függeléke

129

  

VII. melléklet:A jegyzőkönyv 20. cikkében hivatkozott lista: átmeneti intézkedések - Románia

138

  

A VII. melléklet A. függeléke

189

  

A VII. melléklet B. függeléke

193

  

VIII. melléklet:Vidékfejlesztés (a jegyzőkönyv 34. cikkében említettek szerint)

196

  

IX. melléklet:Egyedi kötelezettségek és követelmények, amelyeket Románia 2004. december 14-én, a csatlakozási tárgyalások lezárásakor vállalt és elfogadott (a jegyzőkönyv 39. cikkében említettek szerint)

201

 

*

A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány

203

  

I. melléklet:Azon egyezmények és jegyzőkönyvek listája, amelyekhez Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában csatlakozik (a csatlakozási okmány 3. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint)

221

  

II. melléklet:Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusoknak a listája, amelyek az új tagállamokra a csatlakozástól kezdődően kötelezőek, és amelyeket az új tagállamokban a csatlakozástól kezdődően alkalmazni kell (a csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint)

224

  

III. melléklet:A csatlakozási okmány 19. cikkében hivatkozott lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása

231

  

IV. melléklet:A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista: intézmények által elfogadott jogi aktusok kiegészítő kiigazítása

264

  

V. melléklet:A csatlakozási okmány 21. cikkében hivatkozott lista: egyéb állandó rendelkezések

268

  

Az V. melléklet függeléke

277

  

VI. melléklet:A csatlakozási okmány 23. cikkében hivatkozott lista: átmeneti intézkedések - Bulgária

278

  

A VI. mellékletfüggeléke

302

  

VII. melléklet:A csatlakozási okmány 23. cikkében hivatkozott lista: átmeneti intézkedések - Románia

311

  

A VII. melléklet A. függeléke

362

  

A VII. melléklet B. függeléke

366

  

VIII. melléklet:Vidékfejlesztés (a csatlakozási okmány 34. cikkében említettek szerint)

369

  

IX. melléklet:Egyedi kötelezettségek és követelmények, amelyeket Románia 2004. december 14-én, a csatlakozási tárgyalások lezárásakor vállalt és elfogadott (a csatlakozási okmány 39. cikkében említettek szerint)

374

 

*

Záróokmány

377

  

I. A záróokmány szövege

379

  

II. Nyilatkozatok

391

  

III. Levélváltás az Európai Unió, illetve a Bolgár Köztársaság és Románia között a csatlakozást megelőző időszakban meghozandó egyes határozatok és egyéb intézkedések elfogadására vonatkozó információs és konzultációs eljárásokról

393
HU

A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal