Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 154
48. évfolyam
2005. június 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 904/2005/EK rendelete (2005. június 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 905/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a 2004/2005. gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot tényleges termelésének, valamint az irányár ebből származó csökkentésének rögzítéséről

3

  

A Bizottság 906/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a cukorágazatban 2005. június 17-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

5

  

A Bizottság 907/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 908/2005/EK rendelete (2005. június 16.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 29. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

9

  

A Bizottság 909/2005/EK rendelete (2005. június 16.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

10

  

A Bizottság 910/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

18

  

A Bizottság 911/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

19

  

A Bizottság 912/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 913/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

21

  

A Bizottság 914/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

25

  

A Bizottság 915/2005/EK rendelete (2005. június 16.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

27

  

A Bizottság 916/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a közönséges búza exportjára a 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

28

  

A Bizottság 917/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a kukoricára a 868/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

29

  

A Bizottság 918/2005/EK rendelete (2005. június 16.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

30

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/445/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 13.) Belgium számára csak évi két sertésfelmérés elvégzésének engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1747. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal