Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 153
48. évfolyam
2005. június 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 896/2005/EK rendelete (2005. június 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 897/2005/EK rendelete (2005. június 14.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 898/2005/EK rendelete (2005. június 15.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

9

  

A Bizottság 899/2005/EK rendelete (2005. június 15.) a gabonaágazatban 2005. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

15

  

A Bizottság 900/2005/EK rendelete (2005. június 15.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

18

  

A Bizottság 901/2005/EK rendelete (2005. június 15.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 902/2005/EK rendelete (2005. június 15.) a 2305/2003/EK rendelet által meghatározott, árpa behozatalára szóló közösségi vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

23

  

A Bizottság 903/2005/EK rendelete (2005. június 15.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/441/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) az EK-Szerződés 104. cikkének (9) bekezdésével összhangban, Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára történő felszólításáról

29

  

2005/442/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. május 30.) a Tanács Főtitkárságához kiküldött nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló 2003/479/EK határozatban megállapított juttatások kiigazításáról

32

  

Bizottság

  

2005/443/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 14.) a közös agrárpolitikához kapcsolódó jogi eszközökből eredő egyes kiadások az Egyesült Királyság részéről euróban történő kifizetéséről (az értesítés a C(2005) 1730. számú dokumentummal történt)

33

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/444/KKBP határozata (2005. június 13.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

37
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal