Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 152
48. évfolyam
2005. június 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 889/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 890/2005/EK rendelete (2005. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

7

  

A Bizottság 891/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 458/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

9

  

A Bizottság 892/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 462/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 893/2005/EK rendelete (2005. június 14.) az 1520/2000/EK rendeletnek az annak 14. cikkében meghatározott egyes összegek tekintetében történő módosításáról

13

  

A Bizottság 894/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

  

A Bizottság 895/2005/EK rendelete (2005. június 14.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/437/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 10.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 2005/63/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 1705. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2005/438/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 10.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1707. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2005/439/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 13.) a 2005/131/EK bizottsági határozatnak egy, az Egyesült Királyságban az állat-egészségügy (biológiai kockázatok) területével foglalkozó közösségi referencialaboratórium 2005. évi pénzügyi támogatása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1711. számú dokumentummal történt)

20

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/440/KKBP közös álláspontja (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről, és a 2002/829/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal