Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 151
48. évfolyam
2005. június 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 888/2005/EK rendelete (2005. június 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/432/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 3.) az emberi fogyasztásra szánt húskészítmények harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 97/41/EK, a 97/221/EK és a 97/222/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 1616. számú dokumentummal történt) (1)

3

  

2005/433/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 9.) a 92/452/EGK határozatnak az Amerikai Egyesült Államokban működő embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1687. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2005/434/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 9.) a 2005/393/EK határozatnak a helyi, korlátozás alá tartozó területekről való állatforgalomnak a körzetelhagyási tilalom alóli felmentése vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1689. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2005/435/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 9.) sorrendben a 66/401/EGK, illetve a 2002/57/EK tanácsi irányelvek követelményeinek nem megfelelő, a Pisum sativum, Vicia faba, valamint a Linum usitatissimum fajhoz tartozó egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a C(2005) 1692. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2005/436/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 13.) a Közösségnek az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével különösen a FAO ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre létrehozott európai bizottsága által folytatott tevékenység tekintetében történő együttműködésről

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal