Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 148
48. évfolyam
2005. június 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 880/2005/EK rendelete (2005. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 881/2005/EK rendelete (2005. június 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

3

  

A Bizottság 882/2005/EK rendelete (2005. június 10.) a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 883/2005/EK rendelete (2005. június 10.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 884/2005/EK rendelete (2005. június 10.) a tengeri védelmi biztonsággal kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatási eljárásainak megállapításáról (1)

25

 

*

A Bizottság 885/2005/EK rendelete (2005. június 10.) egy elnevezésnek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzése tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Olive de Nice) - (OEM)

30

 

*

A Bizottság 886/2005/EK rendelete (2005. június 10.) egy elnevezésnek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzése tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Miel de Granada) - (OEM)

32

  

A Bizottság 887/2005/EK rendelete (2005. június 10.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes görögországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

34

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/429/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 2.) a tőkehalállomány helyreállítására irányuló különleges megfigyelési program létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 1538. számú dokumentummal történt)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal