Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 146
48. évfolyam
2005. június 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 872/2005/EK rendelete (2005. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 873/2005/EK rendelete (2005. június 9.) a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 245/2001/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 874/2005/EK rendelete (2005. június 9.) a Libériával kapcsolatos további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 875/2005/EK rendelete (2005. június 9.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 846/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

8

  

A Bizottság 876/2005/EK rendelete (2005. június 9.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 28. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 877/2005/EK rendelete (2005. június 9.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

11

  

A Bizottság 878/2005/EK rendelete (2005. június 9.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

12

  

A Bizottság 879/2005/EK rendelete (2005. június 9.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal