Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 145
48. évfolyam
2005. június 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 866/2005/EK rendelete (2005. június 6.) a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycső (CFL-i) behozataláról szóló 1470/2001/EK tanácsi rendelet által kivetett végleges dömpingellenes intézkedések a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Pakisztáni Iszlám Köztársaságban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban feladott CFL-i behozatalára történő kiterjesztéséről

1

  

A Bizottság 867/2005/EK rendelete (2005. június 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

16

  

A Bizottság 868/2005/EK rendelete (2005. június 8.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

18

 

*

A Bizottság 869/2005/EK rendelete (2005. június 8.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének az ivermectin és a carprofen tekintetében történő módosításáról (1)

19

  

A Bizottság 870/2005/EK rendelete (2005. június 8.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

21

  

A Bizottság 871/2005/EK rendelete (2005. június 8.) a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens III. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 218/03/COL határozata (2003. november 12.) a regionálisan differenciált szociális biztonsági járulékok formájában nyújtott állami támogatásról - Norvégia

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal