Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 144
48. évfolyam
2005. június 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 860/2005/EK rendelete (2005. május 30.) a grönlandi, a Feröer-szigeteki és az izlandi vizekre vonatkozó halászati lehetőségek, valamint az északi-tengeri tőkehalhalászat tekintetében a 27/2005/EK rendelet módosításáról, továbbá a mélytengeri cápákra és a gránátoshalra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében a 2270/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 861/2005/EK rendelete (2005. június 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 862/2005/EK rendelete (2005. június 7.) az Oroszországból és a Kínai Népköztársaságból származó szemcsés politetrafluor-etilén (PTFE) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

11

  

A Bizottság 863/2005/EK rendelete (2005. június 7.) az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 459/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

37

  

A Bizottság 864/2005/EK rendelete (2005. június 7.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 615/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

39

  

A Bizottság 865/2005/EK rendelete (2005. június 7.) az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról

41

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/423/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. május 10.) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulást létrehozó megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

42

  

Bizottság

  

2005/424/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 3.) a tagállamok halászati ágazatának 2005-ös ellenőrzési, felügyeleti és megfigyelési programjaihoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2005) 1630. számú dokumentummal történt)

43

  

2005/425/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 6.) a 27/2005/EK tanácsi rendelet IVa. mellékletével összhangban Dánia és az Egyesült Királyság számára a kikötőtől való távolmaradásra vonatkozó egy többletnap engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1657. számú dokumentummal történt)

51

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/426/KKBP határozata (2005. június 6.) a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

52

 

*

A Tanács 2005/427/KKBP közös álláspontja (2005. június 6.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/220/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

54

 

*

A Tanács 2005/428/KKBP határozata (2005. június 6.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/221/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

59
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal