Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 143
48. évfolyam
2005. június 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 855/2005/EK rendelete (2005. június 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 856/2005/EK rendelete (2005. június 6.) a 466/2001/EK rendeletnek a Fusarium-toxinok tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 857/2005/EK rendelete (2005. június 6.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 858/2005/EK rendelete (2005. június 6.) a Fehérorosz Köztársaságból és az Orosz Föderációból származó kálium-klorid behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról, valamint a Fehérorosz Köztársaságból és az Orosz Föderációból származó, bejelentésköteles kálium-klorid behozataláról

11

  

A Bizottság 2005/859/EK rendelete (2005. június 6.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

16

 

*

A Bizottság 2005/38/EK irányelve (2005. június 6.) az élelmiszerek Fusarium-toxin-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (1)

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/419/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2002. november 27.) az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és a Kazahsztáni Köztársaság kormánya közötti, a szabályozott magfúzió tárgyában létrejött együttműködési megállapodások megkötéséről (az értesítés a C(2002) 4572. számú dokumentummal történt)

27

  

A szabályozott magfúzió tárgyában létrejött együttműködési megállapodás a Kazahsztáni Köztársaság kormánya és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) között

28

  

2005/420/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 2.) egyes lettországi tej-, hal- és húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány VIII. melléklete A. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1609. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2005/421/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 3.) a 2003-as csatlakozási okmány IX. melléklete B. függelékének egyes litvániai hús-, tej- és halágazatbeli létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1633. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2005/422/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 3.) a szarvasmarhafélék-állományára vonatkozó májusi statisztikai felmérést helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Franciaország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1626. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal