Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 142
48. évfolyam
2005. június 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/406/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. október 15.) Portugália által az RTP-nek nyújtott eseti támogatásokról (az értesítés a C(2004) 3526. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2005/407/EK

 
 

*

A bizottság határozata (2004. szeptember 22.) az Egyesült Királyság által a British Energy plc részére végrehajtani tervezett állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3474. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal