Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 141
48. évfolyam
2005. június 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/850/EK rendelete (2005. május 30.) a 2500/2001/EK rendeletnek a közösségi támogatásnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelő végrehajtását lehetővé tevő módosításáról

1

 

*

A Tanács 851/2005/EK rendelete (2005. június 2.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 852/2005/EK rendelete (2005. június 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Tanács 853/2005/EK rendelete (2005. június 3.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 47. alkalommal történő módosításáról

8

 

*

A Bizottság 2005/37/EK irányelve (2005. június 3.) a 86/362/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelveknek a gabonafélékben és egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található egyes növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének tekintetében történő módosításáról (1)

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/413/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 30.) A 2005-ben a TSE felszámolását és megfigyelését célzó programokra fordított közösségi pénzügyi hozzájárulást érintő 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatok módosításáról (az értesítés a C(2005) 1550. számú dokumentummal történt)

24

  

2005/414/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 30.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1563. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2005/415/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 1.) a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Málta számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1588. számú dokumentummal történt) (1)

30

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről szóló, 2005. május 20-i 770/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 128., 2005.5.21.)

31

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló 3846/87/EGK rendeletet módosító, 2004. december 10-i 2199/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 380., 2004.12.24.)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal