Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 139
48. évfolyam
2005. június 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 837/2005/EK rendelete (2005. május 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 838/2005/EK rendelete (2005. május 30.) az egyes Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 131/2004/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 839/2005/EK rendelete (2005. június 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 840/2005/EK rendelete (2005. május 31.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

7

  

A Bizottság 841/2005/EK rendelete (2005. június 1.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

13

  

A Bizottság 842/2005/EK rendelete (2005. június 1.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/409/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 31.) a puhatestűek, ezek ikrájának és ivarsejtjeinek továbbtenyésztés, hízlalás, átmosás vagy emberi fogyasztás céljából végzett behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és az állat-egészségügyi bizonyítványaik kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 2003/804/EK határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1585. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2005/410/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 31.) a 2002. június 1. után ültetett új banánültetvényekről származó forgalomba hozott termékeknek a kompenzációs támogatásból való kizárására vonatkozó ideiglenes intézkedés három évig tartó időszakra való meghosszabbításának Spanyolország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1605. számú dokumentummal történt)

19

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása 55/04/COL (2004. március 30.) a gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2004. évi összehangolt megfigyelési programról

20

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/411/KKBP közös álláspontja (2005. május 30.) a Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2004/31/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

25

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendelet ötödik módosításáról szóló, 2005. május 30-i 830/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 137., 2005. 5.31.)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal