Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 138
48. évfolyam
2005. június 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 831/2005/EK rendelete (2005. május 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 832/2005/EK rendelete (2005. május 31.) a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában a cukorból, izoglükózból és gyümölcscukorból felhalmozott többletkészletek meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 833/2005/EK rendelete (2005. május 31.) a takarmányokban lévő adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

5

  

A Bizottság 834/2005/EK rendelete (2005. május 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező módosításáról

11

  

A Bizottság 835/2005/EK rendelete (2005. május 31.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. június 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra

13

  

A Bizottság 836/2005/EK rendelete (2005. május 31.) a gabonaágazatban 2005. június 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

17

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti együttműködési megállapodás hatálybalépéséről

17

  

Bizottság

  

2005/408/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. november 11.) egy összefonódási tranzakciónak a közös piaccal összeegyeztethetővé minősítése és az EGT-megállapodás (A COMP/M.2621 - SEB/Moulinex ügy) (az értesítés a C(2003) 4157. számú dokumentummal történt) (1)

18

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal