Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 134
48. évfolyam
2005. május 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 791/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 792/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a 348/2005/EK rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelettől való eltérése érdekében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 793/2005/EK rendelete (2005. május 26.) 7783 tonnányi, hosszú ideje a görög intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan rizs közösségi piacon történő újraértékesítésére vonatkozó folyamatos rendkívüli pályázati felhívás meghirdetéséről

4

 

*

A Bizottság 794/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 795/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

8

  

A Bizottság 796/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

9

  

A Bizottság 797/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

12

  

A Bizottság 798/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

20

  

A Bizottság 799/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

22

  

A Bizottság 800/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

25

  

A Bizottság 801/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a cukorágazatban 2005. május 27-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

27

  

A Bizottság 802/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

29

  

A Bizottság 803/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

31

  

A Bizottság 804/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 26. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

34

  

A Bizottság 805/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

35

  

A Bizottság 806/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

37

  

A Bizottság 807/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

41

  

A Bizottság 808/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

43

  

A Bizottság 809/2005/EK rendelete (2005. május 26.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

44

  

A Bizottság 810/2005/EK rendelete (2005. május 26.) a kukoricára a 641/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

45

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/396/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 19.) az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdése értelmében végrehajtott eljárásról (DG COMP/C.2/37.214 a német Bundesliga médiajogainak közös értékesítése) (az értesítés a C(2005) 78. számú dokumentummal történt) (1)

46

  

2005/397/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 23.) a 2005. évre vonatkozóan a Közösségi Dohányalap által a 2182/2002/EK rendelet 13. és 14. cikkében említett intézkedések finanszírozására szánt források tagállamok közötti végleges felosztásáról (az értesítés a C(2005) 1513. számú dokumentummal történt) (1)

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal