Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 132
48. évfolyam
2005. május 26.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 785/2005/EK rendelete (2005. május 23.) a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések időközi részleges felülvizsgálatának megszüntetéséről

1

  

A Bizottság 786/2005/EK rendelete (2005. május 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 787/2005/EK rendelete (2005. május 25.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

8

  

A Bizottság 788/2005/EK rendelete (2005. május 25.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

11

 

*

A Bizottság 789/2005/EK rendelete (2005. május 25.) a banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség ellentételezését szolgáló támogatási program tekintetében a 404/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1858/93/EGK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 790/2005/EK rendelete (2005. május 25.) az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló 2406/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

15

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács határozata 2005/395/EUKT (2005. május 10.) az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló 2001/80/KKBP tanácsi határozat módosításáról

17




HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal