Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 131
48. évfolyam
2005. május 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 778/2005/EK rendelete (2005. május 23.) a Kínai Népköztársaságból származó magnézium-oxid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

 

*

A Tanács 779/2005/EK rendelete (2005. május 23.) az Ukrajnából származó szilícium-karbid behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

18

  

A Bizottság 780/2005/EK rendelete (2005. május 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

22

 

*

A Bizottság 781/2005/EK rendelete (2005. május 24.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról (1)

24

 

*

A Bizottság 782/2005/EK rendelete (2005. május 24.) a hulladékra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátumának szabályozásáról (1)

26

 

*

A Bizottság 783/2005/EK rendelete (2005. május 24.) a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (1)

38

 

*

A Bizottság 784/2005/EK rendelete (2005. május 24.) Litvánia, Lengyelország és Svédország esetében a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel kapcsolatos eltérések elfogadásáról (1)

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/394/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott Mezőgazdasági Vegyesbizottság 1-2005 határozata (2005. február 25.) a 7. melléklet 1. függeléke B. címének 9. pontjáról

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal