Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 127
48. évfolyam
2005. május 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 758/2005/EK rendelete (2005. május 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 759/2005/EK rendelete (2005. május 19.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

3

 

*

A Bizottság 760/2005/EK rendelete (2005. május 19.) a 2005. évi németországi, görögországi, spanyolországi, franciaországi, olaszországi és portugáliai betakarításra vonatkozó garanciaküszöb keretében az egyik fajtacsoportból a másikba átadható nyersdohánymennyiségek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 761/2005/EK rendelete (2005. május 19.) bizonyos borok esetében Franciaországban az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében megállapított krízislepárlás megnyitásáról

6

 

*

A Bizottság 762/2005/EK rendelete (2005. május 19.) asztali borok esetében Spanyolországban az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében megállapított krízislepárlás megnyitásáról

8

  

A Bizottság 763/2005/EK rendelete (2005. május 19.) a behozatali engedélyek kibocsátásáról a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2005. májusának első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében

10

  

A Bizottság 764/2005/EK rendelete (2005. május 19.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 765/2005/EK rendelete (2005. május 19.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

14

  

A Bizottság 766/2005/EK rendelete (2005. május 19.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

15

  

A Bizottság 767/2005/EK rendelete (2005. május 19.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/383/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 11.) a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoportmandátumának meghosszabbításáról

17

  

2005/384/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 12.) a 2000/45/EK, a 2001/405/EK, a 2001/688/EK, a 2002/255/EK és a 2002/747/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1446. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2005/385/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 13.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott tagállami kiadások számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2005) 1443. számú dokumentummal történt)

22

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/386/KKBP határozata (2005. március 14.) az Európai Unió és Új-Zéland között Új-Zélandnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (Althea művelet)

27

  

Megállapodás az Európai Unió és Új-Zéland között, Új-Zélandnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről (Althea-művelet)

28

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal