Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 126
48. évfolyam
2005. május 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 747/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 748/2005/EK rendelete (2005. május 18.) bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

3

 

*

A Bizottság 749/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 750/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról (1)

12

 

*

A Bizottság 751/2005/EK rendelete (2005. május 17.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

22

  

A Bizottság 752/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

28

  

A Bizottság 753/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

30

  

A Bizottság 754/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

32

  

A Bizottság 755/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

34

  

A Bizottság 756/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 757/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 46. alkalommal történő módosításáról

38

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/380/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 28.) vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportjának létrehozásáról

40

  

2005/381/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 4.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 1359. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2005/382/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 18.) a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1448. számú dokumentummal történt)

55

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása 65/04/COL (2004. március 31.) a takarmányok 2004. évi hivatalos ellenőrzésének összehangolt programjáról

59

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 12-i 718/2005/EK bizottsági rendelethez (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2005. május 13-i L 121. számának 64. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép.)

68

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal