Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 124
48. évfolyam
2005. május 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

(2005/370/EK)
A Tanács határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről

1

  

Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról

4

 

*

(2005/371/EK)
A Tanács határozata (2005. március 3.) az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás aláírásáról

21

  

Megállapodás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

22

 

*

(2005/372/EK)
A Tanács határozata (2005. március 3.) az Európai Közösség és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

41

  

Megállapodás az Európai Közösség és Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

43
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal