Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 121
48. évfolyam
2005. május 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 713/2005/EK rendelete (2005. május 10.) az Indiából származó széles spektrumú antibiotikumok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 714/2005/EK rendelete (2005. május 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

46

 

*

A Bizottság 715/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2005. július 1-jétől2006. június 30-ig)

48

 

*

A Bizottság 716/2005/ EK rendelete (2005. május 12.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2005. július 1-jétől2006. június 30-ig)

53

 

*

A Tanács 717/2005/EK rendelete (2005. május 11.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 45. alkalommal történő módosításáról

62

 

*

A Bizottság 718/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

64

  

A Bizottság 719/2005/EK rendelete (2005. május 12.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

65

  

A Bizottság 720/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

73

  

A Bizottság 721/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

75

  

A Bizottság 722/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a cukorágazatban 2005. május 13-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

76

  

A Bizottság 723/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

78

  

A Bizottság 724/2005/EK rendelete (2005. május 12.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 25. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

80

  

A Bizottság 725/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

81

  

A Bizottság 726/2005/EK rendelete (2005. május 12.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

83

  

A Bizottság 727/2005/EK rendelete (2005. május 12.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

84

  

A Bizottság 728/2005/EK rendelete (2005. május 12.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

85

  

A Bizottság 729/2005/EK rendelete (2005. május 12.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

86

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/375/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 11.) a 90/255/EGK határozatnak a hímivarú juh- és kecskefélék tenyésztési főkönyv mellékletébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1409. számú dokumentummal történt) (1)

87

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK tanácsi rendelettel bevezetett, a legkülső régiók ellátására vonatkozó egyedi intézkedések részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 20/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. január 27-i 127/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 25., 2005.1.28.)

90

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal