Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 120
48. évfolyam
2005. május 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 711/2005/EK rendelete (2005. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 712/2005/EK rendelete (2005. május 11.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a lazalocidra, valamint a bituminoszulfonátok ammónium- és nátriumsóira vonatkozó módosításáról (1)

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/373/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 16.) a Portugál Köztársaság által az Infineon Technologies, Portugal, SA cég javára végrehajtva (az értesítés a C(2004) 326. számú dokumentummal történt) (1)

5

  

2005/374/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2004. október 20.) a Németország által a Kvaerner Warnow Werft javára végrehajtott állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3921. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 198/03/COL (2003. november 5.) az eljárási jogi és anyagi jogi szabályoknak az állami támogatások területén a kis- és középvállalkozásokra, a de minimis támogatásra és a képzési és foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó fejezetek törlésével 40. alkalommal történő módosításáról

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal