Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 119
48. évfolyam
2005. május 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 707/2005/EK rendelete (2005. május 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 708/2005/EK rendelete (2005. május 10.) egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Azeites do Norte Alentejano) (OEM)

3

  

A Bizottság 709/2005/EK rendelete (2005. május 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

8

  

A Bizottság 710/2005/EK rendelete (2005. május 10.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/368/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. április 26.) a Régiók Bizottsága három lett teljes jogú tagjának kinevezéséről

11

  

Bizottság

  

2005/369/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 3.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról (az értesítés a C(2005) 1355. számú dokumentummal történt)

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal