Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 118
48. évfolyam
2005. május 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 699/2005/EK rendelete (2005. május 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 700/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

3

  

A Bizottság 701/2005/EK rendelete (2005. május 4.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2005. áprilisában, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

5

 

*

A Bizottság 702/2005/EK rendelete (2005. május 3.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 703/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a 2004-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2005-re történő megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 704/2005/EK rendelete (2005. május 4.) egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Mel de Barroso) (OEM)

14

 

*

A Bizottság 705/2005/EK rendelete (2005. május 4.) az árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

18

  

A Bizottság 706/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/360/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 26.) a kenőanyagokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint értékelési és igazolási követelmények meghatározásáról (az értesítés a C(2005) 1372. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2005/361/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 29.) a tagállamok részére a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a 2000-2006 közötti időszakra az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló 1999/659/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 1320. számú dokumentummal történt)

35

  

2005/362/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 2.) Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2005) 1255. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2005/363/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2005. május 2.) a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről (az értesítés a C(2005) 1321. számú dokumentummal történt) (1)

39

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/364/KKBP határozata (2005. április 12.) az Európai Unió és Románia közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

47

  

Megállapodás az Európai Unió és Románia között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

48

 

*

A Tanács 2005/365/KKBP határozata (2005. április 14.) az Európai Unió és a Bolgár Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

52

  

Megállapodás a Bolgár Köztársaság és az Európai Unió között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

53

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal