Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 117
48. évfolyam
2005. május 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 647/2005/EK rendelete (2005. április 13.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete (2005. április 13.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról

13

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2005/EK határozata (2005. április 13.) a Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2005€”2019. évre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról szóló 1419/1999/EK határozat módosításáról

20

 
  

Helyesbítés

 
 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági genetikai források megőrzéséről, jellemzéséről, gyűjtéséről és hasznosításáról, valamint az 1467/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 1590/2004/EK tanácsi rendelethez (Az HL L 304., 2004.9.30., 1. o..)

22
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal