Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 116
48. évfolyam
2005. május 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2005/345/EK:
A Bizottság határozata (2004. február 18.) a Bankgesellschaft Berlin AG javára nyújtott szerkezetátalakítási támogatásról (az értesítés a C(2004) 327. számú dokumentummal történt) (1)

1

 

*

2005/346/EK:
A Bizottság határozata (2004. július 14.) a MobilCom AG-nak Németország által nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 2641. számú dokumentummal történt) (1)

55

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal