Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 112
48. évfolyam
2005. május 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 692/2005/EK rendelete (2005. április 28.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó elektronikus mérlegek (REM) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2605/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 693/2005/EK rendelete (2005. május 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 694/2005/EK rendelete (2005. május 2.) az 1555/96/EK rendeletnek az uborkára és a meggytől eltérő cseresznyefélékre vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/353/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás megkötéséről

12

  

Bizottság

  

2005/354/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 29.) a tagállamok által az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlege címén eszközölt bizonyos kiadások közösségi finanszírozásból történő kizárásáról (az értesítés a C(2005) 1307. számú dokumentummal történt)

14

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/355/KKBP együttes fellépése (2005. május 2.) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tagállamok illetékes hatóságaira vonatkozó, a tagállamok külső határainak harmadik országbeli állampolgárok által történő átlépésekor az úti okmányok rendszeres bélyegzésének követelményéről, valamint a schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló schengeni egyezmény és a Közös Kézikönyv rendelkezéseinek e célból történő módosításáról szóló, 2004. december 13-i 2133/2004/EK tanácsi rendelethez (HL L 369., 2004.12.16.)

24
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal