Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 107
48. évfolyam
2005. április 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 639/2005/EK rendelete (2005. április 25.) a Kínai Népköztársaságból származó furfuraldehid behozatalára a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti lejárati vizsgálatot követően végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 640/2005/EK rendelete (2005. április 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

11

  

A Bizottság 641/2005/EK rendelete (2005. április 27.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

13

 

*

A Bizottság 642/2005/EK rendelete (2005. április 27.) egyes elsőbbségi anyagok importőrei, illetve gyártói számára a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfelelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról (1)

14

 

*

A Bizottság 643/2005/EK rendelete (2005. április 27.) az Európai Közösségek nem pénzügyi befektetett eszközeinek számviteli kezeléséről szóló, 2909/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

17

 

*

A Bizottság 644/2005/EK rendelete (2005. április 27.) a jóváhagyott telepeken kulturális és történelmi célból tartott szarvasmarhafélék különös azonosítási rendszerének az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történő engedélyezéséről (1)

18

  

A Bizottság 645/2005/EK rendelete (2005. április 27.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

20

  

A Bizottság 646/2005/EK rendelete (2005. április 27.) a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2005 januárjának első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében a behozatali engedélyek kibocsátásáról szóló 94/2005/EK rendelet módosításáról

22

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/334/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 18.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével összhangban tett tanácsi ajánlások eredményeként a Görög Köztársaság által foganatosított eredményes intézkedések, illetve azok elmulasztásának az említett Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban történő megállapításáról

24

  

Bizottság

  

2005/335/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 25.) a 2001/657/EK határozatnak a sózott tőkehalfilé és az egész sózott tőkehal vonatkozásában az eltérés kiterjesztését célzó módosításáról (az értesítés a C(2005) 1256. számú dokumentummal történt)

26

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 305/04/COL (2004. december 1.) a 16. fejezet módosítása útján az állami támogatás területére vonatkozó eljárási és anyagi szabályoknak a negyvennyolcadik alkalommal történő módosításáról Támogatás a nehézségekkel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására és javaslat a megfelelő intézkedések megtételére

28

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Indiából származó pamuttípusú ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 13-i 2143/2004/EK tanácsi rendelethez (HL L 370., 2004.12.17.)

44

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal