Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 106
48. évfolyam
2005. április 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 631/2005/EK rendelete (2005. április 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 632/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 1185/2004/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 633/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

4

 

*

A Bizottság 634/2005/EK rendelete (2005. április 26.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolásáról

7

 

*

A Bizottság 635/2005/EK rendelete (2005. április 26.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

10

  

A Bizottság 636/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2005 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

13

  

A Bizottság 637/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történő exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról

15

  

A Bizottság 638/2005/EK rendelete (2005. április 26.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

16

 

*

A Bizottság 2005/30/EK irányelve (2005. április 22.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításuk érdekében (1)

17

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/329/KKBP közös álláspontja (2005. április 25.) a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerződő feleinek 2005. évi felülvizsgálati konferenciájáról

32

 

*

A Tanács 2005/330/KKBP együttes fellépése (2005. április 26.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról

36

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó, egyes végtelen poliészter szálból készült ruhaszövet-késztermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2005. március 15-i 426/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 69., 2005.3.16.)

37

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal